Millet ve Vekilleri

Pırlanta ve yat Özel Tüketim vergisine tabi değil iken mutfak tüpünden alınıyor.

Bebek bezinin KDV si tekneden, lüks çantadan daha yüksek.
Kamyonun, traktörün yakıtında Özel Tüketim vergisi varken gemide yok.
Her gün kadınlar dövülüyor, öldürülüyor.
İşin komik tarafı buna herkes şaşırıyor.
Bu ülkede 14 milyon işçi,  2 milyon çiftçi, 3.5 milyon memur, 41 milyon kadın var. Altı milyon köylü var.
Aslında daha fazla. Çünkü çoğu köy, artık mahalle.
Peki bu grupların vekilleri mecliste var mı!?
Avukat 123, serbest meslek sahibi 100,  mimar ve mühendis 64, doktor ve diş hekimi 46, iş insanı 45,
akademisyen 33, kamu ve özel şirket yöneticisi 33, eğitimci 24, siyasetçi 24, mali müşavir 17 ve
10 da gazeteci var mecliste. 600 vekilden 103 ü kadın.
Bu vekillerin içinde bir tane ay sonunu zor getiren işçi, köylü, memur, esnaf yok.
Siyaseti ancak zenginler yapar. Zengin ekmeğin KDV sini değil, teknenin KDV sini düşünür doğal olarak.
Kendine vekil olarak zengini seçip sonra kendi yararına yasa beklemek çok akıllıca değil.
Tüm hakların zenginlerin, üst düzey bürokratların, oteller zinciri olan, hastaneler zinciri olan bakanların elinde.
Bir de şaşırıyorsun “oteller açık ama, ben kahve mi neden açamıyorum” diye. El insaf!
Sosyal Medyada Paylaşın!

Murat KARTALKAYA

2 comments

 • Erdoğan GÜNEŞ

  6 Mart 2021 at 18:49

  Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bağlı Bölge Müdürlüklerinde Çalışan
  İşçi Personelin Skala Sorunu
  Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı Bölge Müdürlüklerinde aynı işi yapmasına rağmen 3 farklı skala
  üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.
  Türkiye Yol – İş Sendikası ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü
  Kamu İşverenleri Sendikası) arasında imzalanan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde (01.03.2019 – 28.02.2021)
  belirtildiği üzere kademe/derecesine göre günlük yevmiyeler
  • 15.07.2005 tarihi öncesi işe girenler 1. Skalada (180,97 – 263,16 TL arası),
  • 15.07.2005 tarihinden sonra işe girenler 2. Skalada (150,76 – 178,78 arası),
  • 29.04.2015 tarihinden sonra protokolle işe girenler 3. Skalada (142,94 – 152,27 arası) ücretlendirilmektedirler.
  Ayrıca 29.04.2015 tarihinden sonra protokol kapsamı dışı istihdam edilen personeller 2. Skaladan ücretlendirilmektedir.
  Toplu iş sözleşmesi dönemlerinde alınan yüzdelik zamlarla skalalar arası farklar daha da açılmaktadır.
  Örneğin; Aynı iş, aynı kademe ve derece çalışan Ahmet 152,27 TL, Mehmet 178,78 TL, Veli 263,16 TL
  yevmiye üzerinden ücretlendirilmektedir. Örneğin %10 bir zam alındığında Ahmet 15,22TL, Mehmet 17,89TL
  Veli ise 26,32TL zam almaktadır. Bu farklı skala nedeniyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23.
  maddesinde yer alan “Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır”
  maddesine uygun hareket etmesi gerekirken itiraz konusu kuralla eşit işe eşit ücret ilkesinin ve Anayasa’nın
  55. maddesinde yer alan ücretin emeğin karşılığı olduğu ve Devletin çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli
  bir ücret almaları için gerekli tedbirleri almakla yükümlü bulunduğu yolundaki hükmün ihlal edildiği
  belirtilerek bizlerin yaşadığı bu Skalalar arasındaki farkların, Anayasa’nın 2. 10. ve 55. maddelerine aykırı
  olduğu belirtmekteyiz.
  Eşit davranma ilkesi 4857 Sayılı İş Kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde ile;
  • İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
  sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.
  • İşveren, esaslı sebepler olmadıkça, tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz
  süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
  • Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti
  nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
  Türk – İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 34 Sendikanın bağlı olduğu) Genel Başkanı ve
  Demiryol -İş Sendikası (Demiryolu İşçileri Sendikası) Ergün Atalay TCDD ve Bağlı işyerlerinde çalışan ve
  farklı skala üzerinden ücretlendirilen personellerin 28. Dönem Toplu İş Sözleşmelerinde 01.03.2020 tarihinde
  skala problemini ortadan kaldırmaya yönelik protokol olarak imza altına alınmıştır. Protokol içeriği 3. Skalada
  çalışan personelle 1. Skala da çalışan personel arasındaki fark yapılacak seyyanen ücretlerle 5 dönem içerisinde
  kapatılıp 01.03.2028 tarihinde çalışan tüm personel 1. Skala üzerinden ücretlendirmesi yapılacaktır. TCDD’ da
  bizler gibi işçi olarak çalışan bu kardeşlerimize tanınan bu haktan bizlerin de faydalanması için siz değerli
  vekillerimizden bizlere sahip çıkılmasını bekliyoruz.
  Bu nedenlerle 2. ve 3. Skala ücretlendirilen (Yaklaşık 12.000 (Kurumda 4857 sayılı kanuna göre çalışan
  personel sayısının %50’sinden fazla) personel) Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bağlı Bölge Müdürlüklerinde
  çalışan personellerin aynı konfederasyona bağlı sendikanın çözümü karşısında üvey evlat muamelesi gördüğü
  apaçık ortadadır. Anayasanın eşitlik ilkesinin gereğini yerine getirilmesi ve iş barışının sağlanması nedeniyle
  12.000 personelin sesi, nefesi olmanız dileğimizle.
  Saygılarımızla arz ederiz.
  Karayolları Genel Müdürlüğü
  Skala Mağdurları

  Reply

  • Murat KARTALKAYA

   7 Mart 2021 at 21:54

   umarım hak ettiğinize kavuşursunuz

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BİLGİLENDİRME
(1) Bu sitedeki yazılar ve yazara ait yorumlar yazarın görüşlerini yansıtmakta, kişi ya da kurumların yatırım kararlarını etkilemeyi ya da yönlendirmeyi amaçlamamaktadır. Site, yatırım danışmanlığı niteliği ve amacı taşımamaktadır. Bu sitedeki yazı ve yorumları dikkate alarak yatırım kararı verenler tamamen kendi kararlarıyla risk almış sayılırlar.
BİLGİLENDİRME
(2) Bu sitedeki yazıların başlığının ve içeriğinin değiştirilerek yayınlanması halinde sorumluluk bunu yapanlara ait olacağı gibi aleyhlerine yasal yollara başvurulacaktır.
SOSYAL MEDYASosyal Medyada Beni Takip Edin!

Her Hakkı Saklıdır. © Murat KARTALKAYA 2021
Web Tasarım: Krafthink

Her Hakkı Saklıdır. © Murat KARTALKAYA 2021
Web Tasarım: Krafthink

Sosyal Medyada Paylaşın!