Aleviler-Mezhepler-Cemaatler-Tehlikeli Sular

11 Ocak 2018by BoldThemes0

Sanırım tüm dünyada ama özellikle Türkiye de dinle ilgili yorum yapmak, yapan için hayırlı olmuyor..Hele mezhepler ,cemaatler söz konusu olunca tepki alev olup yakabiliyor…Ne  yazık ki mezhepler,tarikatlar,cemaatler artık Allah ın  sözcüsü gibi konuşabiliyor,Allah adına hüküm verip ,Allah tan da  korkmuyor..

16. yy  a kadar mezhepler , tarikatlar ve cemaatler  İslamın öğretilmesinde,devletlerin kurumlaşmasında ,kültürlerin,ahlakın  oturtulmasında önemli görevler üstlenmişler..Buna söylenecek söz yok..Bunu yaparken çoğu zaman iktidar ,para ve güç odaklarının oyuncağı da olmuşlar. Ama asli görevlerini de ağırlıklı yerine getirmişler..15 yy  sonrasında ise belirli zümrelerin gücü elde etme ihtirasına dönüşmüş.Günümüzde dini tarikatların veya mezheplerin sosyal sorumluluk projeleri var mı mesela ..Yok..Kuran kursu, güzel Kuran okuma yarışmaları dışında ortada yoklar..Sokak  çocukları , sokak hayvanları , fakirler ,evsizler v.s için ne yapıyorlar mesela..

Günümüz Türkiye sinde cemaatlere üye olanlar ülke nüfusunun %7 si civarında.Bunlarında %50 si Fettullahçı ydı..Ama ülke yönetimindeki etkilerine bakın..Eğitim,adalet,polis,asker ,bakanlıklar, lokal yönetimler v.s hepsinin %50 si cemaatlerin elinde..çok komik değil mi ? Türkiye de devlette görev yapabilmek veya devlet ile iş yapabilmek için cemaate biat etmek zorundasın ..Sonra nasıl cemaat üyesi olursun diye adamı süründür ayıp vallahi..

Ben hiç bir mezhep ,tarikat veya cemaate inanmıyorum.Ama inanlara saygı duyuyorum.İçlerinde gerçekten  Allah için,insan için,adalet için doğru olanlar var..Hatta çoğunlukta ama ne  yazık ki hiçbiri  gruplarının karar mercisinde değiller..Sadece samimi  inanan ve sorgulamayanlar..

Mezhepler

Hz  Muhammed ile meydana gelen İslamiyet, 632 yılında vefat edince , ne yazık ki gücü ele geçirme savaşına dönüşüyor.

Hz Ali ve Muaviye arasında önce Siffin savaşı ( 657 ) ve sonrasındaki yüz karası  Kerbela olayı ( 680 )

Ne yazık ki İslam dünyasının insanlarını bölüyor.

Hz Ali ve Muaviye arasındaki İslamın lideri olma istediği İ slamı önce üçe bölüyor.

Sunniler, Şiiler ve Hariciler..

‘’Hz Muhammed böyle yapardı’’ diyenlerin hepsi,ne yazık ki Hz Muhammed i yolda görseler tanımayacak kimselerdi…Çünkü tüm mezheplerin kurucuları Hz peygamber öldükten  70 ile 150 yıl sonra dünyaya geldiler.

Sünniler de ;

1-Hanefi – İmam Ebu Hanife   – doğum  699

2-Şafii – İmam Şafii – doğum 767

3-Maliki  -İmam-ı Maliki  -doğum 795

4-Hanbeli  – İmam ı Ahmed İbni Hanbel – doğum 780

Şiiler de ;

1-Caferiyye – Cafer i Sadık  – doğum 700

2-Zeydiyye – Zeyd Bin Ali

3- İsmailliye – İsmail bin Cafer Mübarek  ( Cafer in oğlu )

Hariciler de ;  Korkmayın ,korkmayın Allah tan onlar tarihten silinmiş yani bilinen kadarıyla.

Tüm bu gruplar ne diyor ;

Allah birdir, Muhammed Allah ın elçisi ve son peygamberidir. Yalnız Allah a ibadet edilir ..

Soru ; o zaman bu kadar kavga,gürültü,kan niye..?????????!!!!!!!!

Nasıl namaz kılınacak,nasıl oturulacak v.s diye Allah ın ve Hz Muhammedin ümmetini öldürmek nasıl Müslümanlık !?

Şiiler ile Sünniler arasındaki en temel fark bence ; Şiilerin  ,Hz  Muhammed in en yakını 4 halifeden ALİ yi öne çıkarmalarıdır.Sünniler ise Emevi olan Ebu Bekir,Osman veya Ömer den birini öne çıkarmıyor. Hz.Ali öne çıkmalı mı ? Çıkabilir..Hz Muhammed in yeğeni , ilk müslüman erkek ve Hz Muhammed in damadı olarak  hak ediyor bence..Ama ,diğerlerini ezip geçmesi demek değil bu.Ben kan bağına veya asil kana inanmıyorum..Buna inanların ise asil kan peşinde olan Hitler  i yadırgamasına da anlam veremiyorum..Osmanlı İmparatorluğunda 36 ( bazılarına göre 38 ) padişah var mesela .Osman, Orhan,Fatih,Kanuni gibi üç ,dört tanesinin dışında dahi lider var mı ?! Yok..Ama zekisi var, iyi yöneticisi var, şaiiri var ,aşığı var ,delisi de var,korkağı da var, magandası da var ,başka kim bilir neleri var..Kan aynı kan ,öyle değil mi ?

Ben Hz Ali soyundan gelmenin Allah a , bilime yakınlık ve ilahi bir aydınlamaya sebep olduğuna inanmıyorum  .Hz .Muhammed ve Hz Ali  Allah ın en sevgili kulları olabilir ama onlardan doğanların yüzyıllar boyu aynı değerleri taşımasını beklemek ne derece doğru bilemedim..

Ama Hz Muhammed in  soyuna saygı göstermek ve değer vermek tabi ki olması gereken  özelliktir..Allah a ve herhangi bir dine inanmaya bilirsin ; bu inanmayanın konusu beni ilgilendirmez.. Ben fikrimi söylüyorum.Ve  eminim ki hiçbir Ateist , Hz Muhammed in yeğenini ve torunlarını öldürmeye kalkmazdı..Allah  Müslümanı , Müslümanın şerrinden korusun.

Alevilik ;

Ben Türkler ,Tasavvufi  Hoca Ahmet  Yasevi ve Nasır Hüsrev  ile Cafer-i Sadık  fıkhı arasında kendi öz benliklerini de katarak bir sentez geliştirdiler diyenlere katılıyorum.Sünnilikle olduğu kadar Şiilikle de şekilsel farklılıkları çoktur.Türkiye Cumhuriyet inde Alevilerin  CHP ye oy vermesini anlayabiliyorum  ama,bence Milliyetçi partiye oy vermeleri gerekmez mi ? Ya da Türkiye de milliyetçi parti yok mu ? Müslümanlığı Türkleştirenlerin siyaseti Türkleştirenlerle aynı çatı altında olması mantıklı değil mi ? Müslümanlığı Türkleştirmekten anlatmaya çalıştığım  ,Müslümanlığı Araplaşmaktan uzaklaştırmak anlamındadır.

Türklerde Tan “Yüce ” demek; Tanrı da ” evrenin  yaratıcısı yüce ” anlamına geliyor..Türklerin ısrarla “Tanrım” ve Arapların “Allah” demesi bu yüzden..Arapların “Tanrı demek günah ” tantanası da bu yüzden.Türklerde semah var..Aleviler de de var.Hatta Mevlevilerde de var..Mevlana nın da ,Alevilik in çıktığı Horasan da doğmuş olmasının bunda etkisi olabilir mi acaba ?.Şems in etkisiyle diyenlerde var..Öyle bile olsa, bilmese etkilenmezdi bence.Türkler etnik olarak kadına her zaman değer vermiş,erkek ile kadını yan yana değerlendirmiştir.Alevilikte böyle.Sünniler Arapça,Şiiler Farsça yazıp söylerken,Aleviler Türkçe yazıp söylemişlerdir.Osmanlı İmparatorluğunda bile   Arapça ,Farsça, Türkçe karışık Osmanlıca devlet dili iken Türklerin ve ordunun dili ,Aleviler gibi Türkçedir.

Türklerin Müslümanlığa geçişi ;

Hz Muhammed in vefatından sonra 4 halife dönemi başladı .Ve ne yazık ki üçü öldürüldü..Sonrasında esas amaç İslam ın güzelliği değil devletin güç  yayılması olmuş.

Hz Ali ,uzun bir süre Ebu Bekir e biat etmiyor. Hz Osman öldürülünce  de Halifelik makamı 6 gün boş kalıyor. Hariciler ,Hz Ali yi ve Muaviye yi öldürmek üzere plan yapıyorlar.Sadece Hz Ali yi zehirli kılıçla öldürüyorlar.Allahın Aslanını,savaş meydanlarının cengaverini kafirler değil Müslümanlar öldürüyor. Emeviler ,dönemin zengin ailesi..Kervan ticareti ile güçlenmişler.Gücü kaybetmek istemiyorlar doğal olarak..Daha önce de Hz Muhammed e karşı çıkıyorlar.Çünkü Hz Muhammed yeni bir güç demek.Bu iktidarı ve zenginliğin gücünü ele geçirme kavgası Hz Muhammed in torunlarının Kerbela da katledilmesine kadar gidiyor.İsanın çarmıha gerilmesi kadar büyük bir günah bence.Muaviye ile  Hz Ali taraftarlarına yapılan zulüm ile kurulan Emevi devleti 86 yıl hüküm sürebilmiştir.Ebu Abbas, Emevi iktidarını yıkıyor, Emevileri kılıçtan geçiriyor. Ölenlerin mezarlarını açtırıp kemiklerini köpeklere yediriyor..Müslümanlığa bakar mısınız Kerbela dan sonra bir vahşet daha..Bu sefer  Kerbela, nın katilleri katledilmiş.Kan ve kan.

Bu olayların geçtiği tarihi okurken bir iki şeye takıldım..Siffin Savaşında Muaviye taraftarları mızraklarına Kuran yapraklarını geçirince, Hz Ali nin askerleri onun tüm ısrarlarına rağmen savaşmamış.Şimdi bu nasıl Ali taraftarlığı  ya da Hz Ali nin liderliği mi sorgulanmalı ? Lütfen kızmayın .Kimseyi yermek ya da övmek gibi bir niyetim yok..Ama sizce de bir tuhaflık yok mu ?

Halifeliğin kime geçeceğinin tartışılacağı hakem heyetinde Muaviye yi genç ve kurnaz biri temsil ederken ;Hz Ali yi yaşlı ve fazla iyi niyetli birinin temsil etmesi ( Hz Ali ye yapılan “Kandırılır ” uyarılarına rağmen ) yine bir kader mi yoksa yöneticilik mi ? Liderleri lider yapan  sanıyorum dürüstlük,cesurluk,karar verme yetisi kadar zekilik ve  kurnazlıktır. Hz Muhammed,Fatih;Kanuni,Osman bey,Atatürk .Bence çok zeki ve kurnaz insanlardı..Hz Muhammmed i nasıl diğerleri ile aynı gruba koyarsın diyebilirsiniz.. Allahın nuruna söz söylemek haddim değil.Sadece liderlikten bahsediyorum.

Sonrasında Ebu Abbas ,Emevileri katlettiğinde Halifeliği Hz Ali nin soyundan gelenlere vermek istiyor..Ama onlar kabul etmiyor ve Abbasiler iktidarı başlıyor..

705 te Araplar  Türk yurtlarına saldırıyorlar..Ölüm ve yağma , o zamanın tüm egemen devletlerin stratejisi.Araplar da İslamı yayıyoruz diye   Türkleri paramparça ediyorlar. Arapların bu saldırganlığı ve Araplar dışındakileri müslüman bile olsa küçümsemeleri Türklerin ağrına gidiyor doğal olarak. 751 de Talas Savaşı sonrası  Türkler ile Müslümanlık arasında gönül muhabbeti başlıyor.Çinliler Türkistana saldırınca Abbasilerden yardım istiyorlar ve onların yardımıyla Çinlileri yeniyorlar.Yani bazen güç bazen de gönül etkisiyle Türkler Müslümanlığa geçmeye başlıyorlar.Tabi tipik Türk karakteri ortaya çıkıyor..Türk ün ,Türk ten başka düşmanı olamaz..Hemen geleneksel Türkler ile Müslüman Türkler arasında kavga başlıyor.Araplar  Müslüman olan Türklere  Türkmen diyor.Sonrasında Oğuz ve Türkmen birlikte anılıyor.Daha sonrasından Türklerin şehirlisine Türk ; gezginlerine Türkmen ya da yörük deniyor..Cumhuriyet in ilk yıllarında göçebelerin yerleşik düzene zorlanmasının yörüklerde infial yaratmasına kızmış,düzenli devletin gereği diye düşünmüştüm.Şimdi acaba diyorum !

Anadolunun Türkleşmesi  11 yy başlar.Büyük Selçuklu devleti Sünni ; sonrasında kurulan  Anadolu Selçuk Devleti  Aleviliğe yakındı..Türklerin ,Emevi  aşağılanması yüzünden  Şiilere yakın olmasını aslında çok normal buluyorum.Hem alışık olmadıkları ikinci sınıf muamele hem de geleneksel etnik alışkanlıkları onları Aleviliğe yöneltmiş olabilir..Bence saygı duyulması gereken bir davranış.Şii değil,Sünni değil Alevi…Kendine ait..Şiiler ve Sünniler Şeriat diyebilirler..Kuran böyle diyor diyebilirler..Kuran ı herkes kendi dilinde okusun ve anlasın..Herkes Kuranı bilirse bu tür tartışmalara gerek kalmaz bence.21 yy da mezheplere ,tarikatlara ve cemaatlere ihtiyaç yok..Herkes Allah ı dinleyebilir ,okuyabilir..

İzmir de bir kafenin sahibi ile tanışmıştık yıllar önce .1990 lı yıllarda gençlerin takıldığı güzel bir mekanın sahibiydi..Bir akşam sohbet etme olanağımız oldu..Kendisi Araptı.Bize Abbasilerin  çok  önemli bir devlet ve uygarlık olduğunu; Türklerin ise Abbasilerin çobanı olduğunu söylemişti..Bakın yıllar geçmiş ama Arapların Türk e bakışı değişmemiş..Türklerin Araplara bakışına kızmamak gerek demek ki.

Selçuklu,Osmanlı ve Cumhuriyet  hep Alevilerle  beraber kuruluyor,güçleniyor..Horasan dan geliyorlar,önce Anadolu nun  sonraki yıllarda Rumeli nin Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında büyük emekleri var.Osman beyin kayın pederi Edebali mesela.Orhan bey zamanında Hacı Bektaş Veli desteği ile kurulan Yeniçeriler Osmanlıyı  dünyanın en büyük İmparatorluğu yapmada çok önemli etkenlerden biri… Anadolunun Türkleşmesinde ,Osmanlı İmparatorluğunun kurulmasında ciddi emekleri olan Aleviler ,Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından da çok istekli ve aktifler.Selçuklu ve Osmanlı da Alevilerin dışlanması iligli devletler için hayırlı olmadı…Aynı ahmaklığı bir daha yapıp sonra  ” dış mihraklar ” saçmalığı yaşamayalım.

Sünni-Şii  savaşı zaten Hz Muhammedin vefatıyla başlıyor.Ama Alevilerin ,Sünnilerin ve Osmanlı devletinin( devleti yönetenler sünni )  en büyük düşmanı olması ise Timur-Beyazıt dönemiyle  başlıyor. Timur  tarafının  etnik yapısı hem Türk hem  Şii ;Osmanlı yöneticileri Sünni..Zaten şartları çok iyi olmayan Aleviler Timur u kendilerine yakın hissediyor.Siyasi oynaklık olarak  Doğudaki  beyler Beyazıt a, Batıdakiler Timur a sığınıyor. Timur un savaşı kazanması kısa vadede Alevilerin işine yarıyor gibi gözükse de ,Timur  pek çok Ermeni ve Türk ü kılıçtan geçiriyor. Osmanlı ise son derece akıllıca bir strateji olarak zaten Rumeli ye geçmişti ve artık bir Asya değil Balkan devletiydi.Bu konumu sayesinde yıkılmıyor ,bir müddet sonra  çok daha güçlü bir devlet olarak tarih sahnesine geri dönüyor..Sanıyorum Ali taraftarlığı ile Osmanlı yönetimi ilk ciddi uzaklaşmayı yaşıyor .

Sonraları Akkoyunlu Uzun Hasan ve Fatih  ile Şah İsmail ve Selim savaşları yaşanıyor.Kendini ikinci sınıf hisseden  Alevilerin ” eziliyorum ” tepkisi ,siyasal,sosyal,hatta kişisel sebepler ve Sünni yöneticilerin bunlar “Şah taraftarı” korkusu olayları  mezhep katliamına  dönüştürüyor.

Yavuz Selim anlaşılan çok sert hatta gaddar bir yönetici.Şah İsmail taraftarı gördüğü her şeyi  parçalıyor.Alevileri ihbar edenleri  bile öldürecek kadar gaddar diyorlar.Bence ispiyonculara yaptıkları normal.Bugün onu satan yarın seni satar.Gerçi Şah İsmail farklı davranmazdı.Eğer İsmail kazansaydı bu sefer Sünniler için katliam başlayacaktı.Şiiler sonrasında Alevilerden rahatsızlık duyacaktı.Sallama diyebilirsiniz..Ama o zamanın devletleri ve yöneticileri göz önünde bulundurulursa farkı bir şey beklemek biraz hayalcilik olur sanki..Şah İsmail  şairdi yapmazdı diyebilirsiniz.Selim de ,Kanuni de şairdi.

Bu tarihlerde ne yazık ki hep güçlü iki Türk devleti tarih sahnesine çıkıyor ve biri diğerini tarihten siliyor.Selim zamanının en korkuncu müftünün  lanet fetva yayınlamasıydı .Burası zirve oluyor.Aleviler kafir ve dinsiz kabul ediliyor ve öldürülmeleri vacip bulunuyor..40 bin Alevi katlediliyor..Bence büyük ve rezalet bir hata.Tabi 21 yydan bakınca..O zaman yaşasam belki normal bulurdum.21 yy da Yavuz Selim köprüsü hoş olmadı tabi.Devlet ,vatandaşının hassasiyetine özen göstermeli.Yoksa devlet olamaz.

20 yy da Bulgaristan da Türklere ,Bosna da Boşnaklara yapılanlara bakın. İnsanlığından utanıyor insan.Selim sadece  mezhep savaşları körüklemekle kalmıyor aynı zamanda Alevilerin topraklarının Şafii Kürtlere dağıtarak günümüze kadar gelen Türk -Kürt  zıtlaşmasınında tohumlarını atıyor.Kan,yine kan.

Anlaşılan Aleviler Osmanlı döneminin genelinde ama  özelikle bazı padişahlar döneminde oldukça eziyet çekmişler.İran devletinin her zaman Anadolu üzerinde gözü vardı..Rusların Ortodoksları tahrik ettiği gibi ,İran da Alevileri tahrik etmiş..Osmanlı da gücü elinde tutanların daha güçlü ve daha zengin olması için Alevileri dışlaması da Alevileri İran a itmiş..İran a sıcak bakan Aleviler ,Osmanlı için hain durumuna gelmişler..Sanırım kısır bir döngü..iki grup birbirinden ürkmüş…

Selim zamanında resmen ezilen Aleviler , 3.Selim ve 2.Mahmut döneminde de eziyet çekmişler.Alevilere yapılanlar Yeniçeri ,Padişah birlikteliğini bozmaya başlamış..Okullarda okutulan “azgın yeniçerilerin ” derdinin  geleneksel Bektaşilik  sebebiyle olduğunu sonraları anlayabiliyoruz.2.Mahmut yeniçeri ocaklarını bombalatıyor,Bektaşi dergahlarını kapatıyor,Hacı Bektaş a Nakşibendi şeyhi atıyor..Ama Alevilik güçlenerek devam ediyor..Burada Alevilerin güçlü inancı kadar ,samimi Sünni Müslümanların Hz Ali ye duyduğu sevgi ve saygı yüzünden Alevileri kollamaları da etkili olabilir bence.Tabi  çıkarları için devleti yönetenler veya yöresel zenginler bu bilgisiz toplulukları birbirine düşürdüğü dönemler hariç.Alevilere sıcaklık duyan Osmanlı Padişahları da var.Sultan Mecid,ölene kadar Alevi dergahına aylık bağlıyor mesela..Ama Aleviler bunu Padişahın  iyi niyetine değil,Bektaşi babasının doğaüstü güçlerine bağlıyor.Padişah ,babayı zehirletmiş,Baba zehirlenmeyince çok etkilenmiş..Alevi dedelerinin ve babalarının kızgın sobaya dillerini değdirmeleri veya kızgın demiri dilleriyle söndürmeleri yaygın bir inanış..Ağabey insan niye yanan sobayı yalar ki ! Komik değil mi !?

Cumhuriyetin kuruluşunda da Aleviler çok istekli ve fedakar davranıyor..Okul kitaplarında  28 ekim gecesi Atatürk ün “Arkadaşlar yarın cumhuriyeti kuracağız ” dediği ve ertesi gün büyük birlik beraberlik ve çoşkuyla cumhuriyetin ilan edildiği yazar..Hiç öyle değil aslında; cumhuriyet meclisten 158 evet oyuna karşı 128 hayır oyuyla geçebilmiştir.Alevi milletvekillerinin cumhuriyeti desteklemeleri  bunda çok etkili olmuştur..Gerçi  Tarih gösteriyor ki ;Atatürk zekası  cumhuriyete karar verdiyse onu durduracak başka bir güç karşısına çıkamıyor.1919 da Anadolu ya geçtiği anda kafasında cumhuriyet var.Dini sadece Alevileri küçümsemek sanan Müslümanların neden cumhuriyete  inantla karşı durduklarını,Türkçe ye neden  karşı çıktıklarını daha iyi anlayabiliyorum..Aleviler ,Atatürk e evliya gözüyle baktıklarından yine bu yobaz grup sırf bu yüzden Atatürk e düşman bence.Türkistan da ve Horasan da doğan Alevilik Anadolu da  her  şeye rağmen  güçlendi ve büyüdü..Bence bunun en büyük nedeni  Türk yaşam tarzına daha uygun olmasıydı.

Sünnilerin ,Alevilere çok iyi bakmaması olduğu kadar ; Alevilerin Sünnilere bakışı da çok farklı değil..Aleviler kendilerini Allah sevgisi ile dolu,dürüst,namuslu,saf ,inançlı Müslümanlar olarak görürken ; Sünnileri Allahtan korkan,gaddar,kurnaz,yobaz Müslümanlar olarak görüyor..Taraftarlık  ne kadar sert olursa ayrışma o kadar güçlü oluyor..Alevilik sanırım Hristiyanların Protestan mezhebine benziyor.

Alevilikte Türkçe ibadeti sonuna kadar destekliyorum..Diğer grubun Türkçe ibadete karşı çıkmasının sebebi ; herkes Kuran ı anlarsa din adamlarına gerek kalmayacağı korkusu olduğu kadar , sırf Aleviler Türkçe ibadet ediyor  gerçeğidir.Ezan ve toplu ibadetler Arapça olmalı..Çünkü İslamın birliğine faydalı ama bireysel ibadet kesinlikle Türkçe olmalı..Allah a yakarırken ne söylediğini bilmelisin.

Türkiye nüfusunun üçte biri Alevi ise Diyanet İşleri başkanlığında  Sünni ve Alevi grup başkanlığı olmalı..Bence ibadet için yapılan binalar Allahın büyüklüğünü göstermek için her dinde çok ihtişamlı yapılıyor..Hangi insan yapısı Allahın yüceliğine ulaşabilir ki..Bir dağın önünde durun Allahın yüceliğine ulaşamayacağınıza emin olursunuz..Ama cami yapılıyor ve devlet tarafından destekleniyorsa Cem evleri de aynı koşullara sahip olmalı.

Alevilerde ibadetlerini ortaya çıkarmalı asla gizlememeli..Bu giz art niyetli insanların şerefsiz dedikodularına sebep olmuş geçmişte..artık buna izin vermemek gerek. Kerbela hem Müslümanlık hem insanlık için büyük bir utanç ve günah..Ama 650 yıl önce gerçekleşti..Unutma ama sürekli onunla yaşamamalı bence.. Auschwitz de Yahudilere yapılanlar , Hiroşima ve  1992-1996 yıllarında Sırpların Boşnaklara yaptığı benzer zalimlikler ne yazık ki..

Bence  dini yaşamak olarak  çok ciddi sıkıntılarımız var..Bu kadar mezhep,tarikat ve cemaat var..İslamın güzelliğini yaşamaktan çok güç peşinde koşuyorlar..Bakın bir  Amerikan  üniversitesi 208 ülke üzerinde İslama uygunluk araştırması yapmış..“Çalmayacaksın,öldürmeyeceksin,yetim hakkı yemeyeceksin,rüşvet almayacaksın,haksızlık yapmayacaksın,fakirlere destek olacaksın,kimsesizlere sahip çıkacaksın” gibi temel Müslümanlık  değerleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye 71. sırada kalıyor.İlk üç sırayı İrlanda, Danimarka, Lüksemburg paylaşıyor.Sonrası da gelişmiş ülkeler.Sıralamadaki en iyi Müslüman ülke 33. sıradaki Malezya.İran ve Suudi Arabistan ise  ilk yüzde yoklar bile..

Konu din ise mezheplerden,tarikatlardan ,cemaatlerden çok daha önemli işlerimiz var gördüğünüz gibi..

“Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile…

Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!

Kaç hakikî Müslüman gördümse: Hep makberdedir;

Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!”

M.ÂKİF ERSOY

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın!

BoldThemes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BİLGİLENDİRME
(1) Bu sitedeki yazılar ve yazara ait yorumlar yazarın görüşlerini yansıtmakta, kişi ya da kurumların yatırım kararlarını etkilemeyi ya da yönlendirmeyi amaçlamamaktadır. Site, yatırım danışmanlığı niteliği ve amacı taşımamaktadır. Bu sitedeki yazı ve yorumları dikkate alarak yatırım kararı verenler tamamen kendi kararlarıyla risk almış sayılırlar.
BİLGİLENDİRME
(2) Bu sitedeki yazıların başlığının ve içeriğinin değiştirilerek yayınlanması halinde sorumluluk bunu yapanlara ait olacağı gibi aleyhlerine yasal yollara başvurulacaktır.
SOSYAL MEDYASosyal Medyada Beni Takip Edin!

Her Hakkı Saklıdır. © Murat KARTALKAYA 2021
Web Tasarım: Krafthink

Her Hakkı Saklıdır. © Murat KARTALKAYA 2021
Web Tasarım: Krafthink

Sosyal Medyada Paylaşın!